Bærekraft

Inspirerer til endring

Vi tror på kraften i ungdommelig kreativitet og engasjement for å forme en mer bærekraftig fremtid. Vår dedikasjon til bærekraft reflekteres i hvordan vi tilnærmer oss alle våre prosjekter og initiativer, alltid med mål om å støtte og oppnå FNs bærekraftsmål. Gjennom våre aktiviteter, som blant annet, casebreaker, foredrag og nettverksevents, inspirerer vi studenter til å utvikle og realisere ideer som ikke bare fremmer økonomisk vekst, men også ivaretar miljømessige og sosiale hensyn.

bildetekst

Fremme bærekraftig industriell vekst, utvikle infrastruktur og oppmuntre til innovasjon.

bildetekst

Handle raskt for å bekjempe klimaendringene og deres virkninger.

bildetekst

Forbedre globale partnerskap for å støtte og nå bærekraftsmålene.

Carbon Footprint

Carbon footprint

Vi viser også miljøengasjement gjennom vårt Website Carbon Badge på nettsiden. Dette emblemet indikerer hvor "grønnere" vår side er sammenlignet med andre, takket være våre miljøvennlige valg innen design og hosting av nettsiden. Vi kombinerer teknologi og bærekraft for å gjøre en forskjell, og badge-et vårt er et symbol på dette engasjementet.